Transit SVP 2019

849,000,000 VNĐ

Giá Giảm-89 TR

Ngoại thất

NGOẠI THẤT

 

Overlay-7

 

 

 

Overlay-5

 

Overlay-1

 

Overlay-2

 

Overlay-3

Nội thất

NỘI THẤT

 

Overlay-1

 

Overlay-2

 

Overlay-3

 

Overlay-4

 

Overlay-5

 

Overlay-6

Khuyến mãi
Màu xe
Chọn màu xe:
Các phiên bản

Transit Luxury 2019

889,000,000 VNĐ

Transit Mid 2019

842,000,000 VNĐ
Vận hành
Thông số
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật....
Transit SVP 2019